Tk (Bộ công cụ) là gì?

Tk có thể đề cập đến bất kỳ điều sau đây:

1. Viết tắt của bộ công cụ, Tk là một thư viện các thành phần GUI được phát triển bởi John Ousterhout và được kèm theo Tcl để giúp quảng bá và cho phép phát triển giao diện GUI. Ngày nay, các ngôn ngữ khác như Perl bao gồm Tk của riêng họ, một phần hoặc tất cả các thư viện Tcl / Tk.

2. .tk cũng là một hậu tố tên miền cho Tokelau .

Viết tắt máy tính, Perl, Thuật ngữ lập trình, Tcl