Thẻ HTML

Khi viết bằng HTML, thẻ là một thành phần nội tuyến được sử dụng để tạo từ viết tắt hoặc viết tắt. Nó rất hữu ích khi bạn muốn rút ngắn một từ hoặc cụm từ, nhưng vẫn muốn cung cấp thêm thông tin cho khách truy cập, công cụ tìm kiếm và trình duyệt. Các phần sau có chứa thông tin về thẻ này, bao gồm một ví dụ về nó được sử dụng, cũng như các thuộc tính liên quan và khả năng tương thích trình duyệt.

Lưu ý: Phần tử này là duy nhất ở chỗ nó là thẻ cụm từ, chỉ ra rằng một phần của văn bản có ý nghĩa cấu trúc.

 CPU chạy nóng. 

CPU chạy nóng.

Mẹo: Lưu ý rằng từ "CPU" hiển thị "Bộ xử lý trung tâm" khi bạn di con trỏ chuột lên trên nó.

Thuộc tính

Trong thẻ HTML, các thuộc tính chỉ ra các khía cạnh nhất định của thành phần HTML. Các thuộc tính được tạo thành từ một cặp tên và giá trị. Mặc dù thẻ không có bất kỳ thuộc tính duy nhất nào, nhưng nó sử dụng tất cả các thuộc tính tiêu chuẩn.

Khả năng tương thích

Cạnhtrình duyệt web IEFirefoxSafariOperaChrome
Tất cả các phiên bản2.0+Hơn 1Tất cả các phiên bảnHơn 1, 32.0+

Thẻ cụm từ bổ sung

  • Our full list of HTML questions and answers., Browser, Compatibility, CSS, Web design terms

Our full list of HTML questions and answers., Browser, Compatibility, CSS, Web design terms