Zorin là gì?

Được phát hành lần đầu tiên vào năm 2009, Zorin, còn được gọi là ZorinOS, là một hệ điều hành dựa trên Ubuntu Linux. Nó chủ yếu nhắm vào người dùng Windows, cung cấp giao diện người dùng giống Windows và khả năng chạy các chương trình Windows vượt trội bằng WINE và PlayOnLinux. Zorin vẫn đang được phát triển với phiên bản mới nhất là phiên bản 10.

Linux, thuật ngữ hệ điều hành, PlayOnLinux, Windows, WINE