Kim loại trần là gì?

Kim loại trần có thể đề cập đến bất kỳ sau đây:

1. Cụm từ máy chủ kim loại trần mô tả một máy chủ, thường là máy chủ web chạy trực tiếp trên hệ điều hành chính của máy tính. Các loại máy chủ khác, chẳng hạn như VPS (máy chủ riêng ảo), hoạt động trong một hệ điều hành ảo hóa. Trong khi ảo hóa cung cấp quyền kiểm soát lớn hơn đối với nhiều máy chủ trên một máy, máy chủ kim loại trần không cạnh tranh tài nguyên hệ thống, khiến chúng hoạt động hiệu quả hơn.

2. Một máy tính kim loại trần, còn được gọi là máy trần, là một máy tính có thể được lập trình để thực hiện các lệnh trực tiếp trên phần cứng của nó, mà không cần hệ điều hành. Điều này là phổ biến cho các máy tính trong những năm 1960 và 1970, chẳng hạn như các hệ thống PDP và VAX. Ngày nay, máy tính kim loại trần thường được tìm thấy trong các hệ thống nhúng, trong đó một phần cứng máy tính nhỏ, chuyên dụng chạy bên trong một máy lớn hơn.

Điều khoản phần cứng, điều khoản hệ điều hành, ảo