Kỹ thuật phần mềm là gì?

Công nghệ phần mềm là chương trình và sản xuất đi vào quy trình phát triển phần mềm. Kỹ thuật phần mềm thường liên quan đến việc lập kế hoạch, thiết kế và tiếp tục phát triển và bảo trì một ứng dụng phần mềm.

Làm thế nào để tôi trở thành một kỹ sư phần mềm?

Để trở thành một kỹ sư phần mềm đòi hỏi một sự hiểu biết vững chắc về lập trình máy tính. Lý tưởng nhất là khi học một ngôn ngữ lập trình, bạn sẽ muốn học ngôn ngữ mà công ty đang sử dụng. Tuy nhiên, học hầu hết các ngôn ngữ lập trình cung cấp cho bạn nhiều nguyên tắc lập trình cần thiết cho hầu hết các ngôn ngữ.

  • Làm cách nào để tạo chương trình máy tính?

Thuật ngữ lập trình, Phần mềm