Trình tạo chương trình là gì?

Chương trình phần mềm cho phép một cá nhân tạo ra một chương trình của riêng họ với ít nỗ lực và kiến ​​thức lập trình. Với trình tạo chương trình, người dùng chỉ có thể được yêu cầu chỉ định các bước hoặc quy tắc cần thiết cho chương trình của mình và không cần phải viết bất kỳ mã hoặc rất ít mã.

Thuật ngữ lập trình