NSAP (Điểm truy cập dịch vụ mạng) là gì?

Viết tắt của Điểm truy cập dịch vụ mạng, NSAP là một địa chỉ bao gồm tối đa 20 octet xác định máy tính hoặc mạng được kết nối với mạng ATM. NSAP được định nghĩa trong ISO / IEC 8348.

ATM, Từ viết tắt máy tính, Chuyển tiếp khung, Thuật ngữ mạng, NSPA, OSI