Canvas vẽ là gì?

Trong Microsoft Word, khi người dùng chèn hộp AutoShape hoặc Text vào tài liệu, khung vẽ sẽ xuất hiện, như một nơi mà người dùng có thể "vẽ" hộp AutoShape hoặc Text nếu muốn. Khung vẽ có đường viền bóng mờ và có dòng chữ "Tạo bản vẽ của bạn ở đây" bên trong nó. Tuy nhiên, người dùng không bắt buộc phải tạo hộp AutoShape hoặc Text trong khung vẽ.

Một số người dùng thấy khung vẽ là một sự phiền toái, vì nó có thể dịch chuyển các phần của tài liệu xung quanh để phù hợp với khung vẽ. May mắn thay, nó có thể được tắt bằng cách vào menu Công cụ và chọn Tùy chọn trong menu. Trên tab Chung, bỏ chọn hộp cho "Tự động tạo khung vẽ khi chèn AutoShapes".

Microsoft Word, thuật ngữ bộ xử lý Word