Giải pháp mạng là gì?

Network Solutions là một công ty kinh doanh về công nghệ, với bộ phận chính là đăng ký tên miền bắt đầu như một công ty tư vấn công nghệ ở Washington DC vào năm 1979. Đến năm 1986, doanh thu của Network Solution là 18, 5 triệu đô la và sau đó được VeriSign mua lại vào ngày 7 tháng 3, 2000, với giá 21 tỷ USD. Hơn 6, 6 triệu tên miền đã được quản lý bởi Network Solutions vào tháng 1 năm 2009. Đây là một trong những công ty đăng ký tên miền lớn nhất sau Go Daddy và eNom. Giải pháp mạng cung cấp các dịch vụ bổ sung như lưu trữ web, thiết kế trang web và tiếp thị trực tuyến.

Tên miền, thuật ngữ mạng