Công tắc của Dead Man là gì?

Công tắc của người chết ban đầu đề cập đến một cơ chế sẽ kích hoạt nếu người vận hành máy móc bị mất khả năng thông qua một số phương tiện, chẳng hạn như ngủ thiếp đi. Một ví dụ điển hình về công tắc của người chết là nút bạn phải giữ để khởi động máy cắt cỏ hoặc máy cắt cỏ.

Phần mềm tương đương

Đối với phần mềm, công tắc của một người chết thường đề cập đến một cảnh báo được gửi đi do thiếu hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Nhiều phần mềm khác nhau có thể mô phỏng công tắc của một người chết trên máy tính của bạn theo những cách khác nhau. Một ví dụ là sự tham gia tự động của màn hình khóa sau một thời gian người dùng không hoạt động. Một ví dụ về việc chuyển đổi người chết lâu dài hơn là Trình quản lý tài khoản không hoạt động của Google, cho phép chỉ định bên thứ ba kiểm soát tài khoản không hoạt động.

Hệ thống không an toàn, Bảo mật, Điều khoản bảo mật