BG là gì?

BG có thể đề cập đến bất kỳ điều sau đây:

1. BG là tốc ký dùng để mô tả một trò chơi tồi . Điều này cho phép những người chơi khác trong trò chơi biết rằng bạn nghĩ trò chơi không có gì thú vị, thường là do trò chơi không cân bằng.

2. BG là viết tắt của nền. Ví dụ: bgcolor là viết tắt của màu nền và là thẻ HTML được sử dụng để thay đổi màu nền trong trang web.

3. BG là một lệnh trong Linux. Xem trang lệnh bg để biết mô tả đầy đủ về lệnh này.

4. Viết tắt của chiến trường, BG là nơi mọi người gặp nhau trực tuyến để chiến đấu hoặc chiến đấu.

5. BG là từ viết tắt của trò chơi Baulder's Gate .

6. BG là tiếng lóng trò chuyện cho nụ cười lớn .

Viết tắt máy tính, thuật ngữ trò chơi, GG