Cách bật kích hoạt bằng giọng nói cho Cortana

Trong Windows 10, Cortana là trợ lý tìm kiếm giúp người dùng thực hiện tìm kiếm trên máy tính và Internet. Theo mặc định, Cortana được bật trong Windows 10. Tuy nhiên, người dùng không thể nói lệnh thoại cho đến khi cài đặt kích hoạt bằng giọng nói được bật cho Cortana.

Để bật kích hoạt bằng giọng nói cho Cortana, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Tìm phần "Hey Cortana" và di chuyển thanh trượt từ trái sang phải, thay đổi nó từ Tắt sang Bật .

  1. Nếu bạn nhận được lời nhắc từ Cortana xin phép bật kích hoạt bằng giọng nói, hãy nhấp vào nút Chắc chắn .

Bây giờ bạn có thể nói lệnh với Cortana bằng cách trước tiên nói "Hey Cortana", sau đó nói lệnh bạn muốn Cortana thực thi.