Tại sao có sự va chạm trên các phím bàn phím F và J?

Các va chạm nhỏ hoặc các đường vân được tìm thấy trên các phím F và J trên bàn phím máy tính là để giúp người dùng định vị chính xác tay trái và tay phải của họ mà không cần phải nhìn vào bàn phím. Ví dụ, không cần nhìn vào bàn tay của bạn, bạn có thể cảm nhận đúng vị trí của ngón trỏ bên trái của bạn trên F và ngón trỏ bên phải trên J bằng cách cảm nhận các va chạm nhỏ trên các phím. Khi bạn đang đặt tay vào vị trí phím hàng chủ, bạn sẽ có thể xác định vị trí các phím còn lại trên bàn phím.

Mẹo: Số 5 trên bàn phím có bàn phím số cũng có một vết sưng để giúp đặt tay lên bàn phím.