Mẹo khắc phục sự cố nếu bạn gặp sự cố khi chạy trò chơi video Blake Stone: Aliens of Gold.

Khi âm thanh không hoạt động, hãy đảm bảo bạn có thẻ âm thanh tương thích Sound Blaster hoặc Adlib. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn có cài đặt chính xác được chỉ định.

Các cài đặt phổ biến cho hầu hết các thẻ Sound Blaster là:

  • INTERRUPT = 220
  • IRQ = 5
  • DMA = 1