Ngôn ngữ lập trình máy tính đầu tiên là gì?

Chính thức, ngôn ngữ lập trình đầu tiên cho máy tính là Plankalkül, được phát triển bởi Konrad Zuse cho Z3 từ năm 1943 đến năm 1945. Tuy nhiên, nó không được thực hiện cho đến năm 1998.

Short Code, được đề xuất bởi John Mauchly vào năm 1949, được coi là ngôn ngữ lập trình cấp cao đầu tiên. Nó được thiết kế để thể hiện các biểu thức toán học theo định dạng mà con người có thể đọc được. Tuy nhiên, vì nó phải được dịch thành mã máy trước khi có thể được thực thi, nên nó có tốc độ xử lý tương đối chậm.

Các ngôn ngữ lập trình ban đầu khác được phát triển vào những năm 1950 và 1960, bao gồm Autocode, COBOL, FLOW-MATIC và LISP. Trong số này, chỉ có COBOL và LISP vẫn được sử dụng cho đến ngày hôm nay.