Trục x là gì?

Khi đề cập đến mặt phẳng cartesian, trục x hoặc trục ngang đề cập đến chiều rộng ngang của vật thể hai hoặc ba chiều. Hình minh họa cho thấy trục x đi từ trái sang phải và giao nhau giữa trục y và trục z.

Một ví dụ điển hình về những gì sử dụng trục x là chuột máy tính. Khi chuột di chuyển sang trái hoặc phải, giá trị trục x tăng và giảm, điều này cho phép máy tính biết vị trí con trỏ chuột trên màn hình.

Dưới đây là một JavaScript hiển thị cho bạn vị trí trục x và trục y của chuột khi bạn di chuyển con trỏ chuột trong khu vực màn hình.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, ví dụ bên dưới sẽ không hoạt động vì chuột không được sử dụng trên các thiết bị đó.

Các ví dụ khác về trục x

Dưới đây là một vài ví dụ khác về cách sử dụng trục x trên máy tính.

  • Vị trí trợ giúp và theo dõi con trỏ chuột trên màn hình.
  • Một nhân vật hoặc một đối tượng khác trong trò chơi máy tính, di chuyển sang trái và phải trên màn hình có giá trị trục x xác định vị trí của nó trên màn hình.
  • Với biểu đồ, trục y là dữ liệu dọc thường ở phía bên phải của biểu đồ.
  • Trong đồ họa máy tính, nếu bạn muốn vẽ một đường ngang, trục x có thể được sử dụng để xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đường. Vẽ một đối tượng hai chiều sẽ chỉ yêu cầu trục x và trục y. Tuy nhiên, một đối tượng 3D sẽ yêu cầu trục z.
  • Các thiết bị đầu vào khác như cần điều khiển cũng sử dụng trục x để điều khiển các vật thể như xe tăng hoặc máy bay.

Trục, trục y, trục z