Quay số chiến tranh là gì?

Quay số chiến tranh là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả quá trình quay số hàng trăm và thậm chí hàng ngàn số tìm kiếm bất kỳ âm báo nào cho biết số đó có máy tính được kết nối với nó. Kỹ thuật này đã được sử dụng trước Internet để giúp xác định các số điện thoại cho phép kết nối quay số từ xa hoặc có thể bị hack.

Điều khoản bảo mật, lái xe chiến tranh