Làm lại là gì?

Chức năng hoàn tác là khi người dùng cần đảo ngược một lỗi như xóa biểu tượng phím tắt hoặc từ sai trong câu. Hàm làm lại phục hồi mọi hành động đã được hoàn tác trước đó bằng cách hoàn tác.

Ví dụ: nếu bạn đã gõ một từ và sau đó xóa nó bằng cách hoàn tác, hàm làm lại sẽ khôi phục từ mà bạn đã xóa ("undid").

Mẹo: Trên PC, phím tắt để làm lại thường là Ctrl + Y hoặc Cmd + Y.

Lưu ý: Nếu tùy chọn làm lại có sẵn, nhưng không có gì được hoàn tác, tùy chọn làm lại sẽ không làm gì cả.

Các trang làm lại liên quan

  • Làm thế nào để xóa ổ cứng của tôi và bắt đầu lại.

Hoàn nguyên, Điều khoản phần mềm, Hoàn tác