RDP (Giao thức máy tính để bàn từ xa) là gì?

Viết tắt của Remote Desktop Protocol, RDP là giao thức cho phép Remote Desktop Connection giao tiếp với Microsoft Terminal Services. Giao thức máy tính để bàn từ xa thường được truy cập thông qua cổng 3389.

Từ viết tắt máy tính, thuật ngữ mạng, giao thức, máy tính từ xa