Một Marquee là gì?

Một hầu tước có thể đề cập đến bất kỳ điều sau đây:

1. Được gọi khác là lasso hoặc select, công cụ marquee là một tiện ích phần mềm cho phép người dùng chọn nhiều đối tượng hoặc một phần của một đối tượng, chẳng hạn như hình ảnh hoặc hình ảnh. Trong hầu hết các chương trình, công cụ này được sử dụng bằng cách nhấp và giữ nút chuột trái, sau đó kéo vùng chọn xung quanh (các) đối tượng bạn muốn chọn. Hình ảnh bên phải cho thấy một ví dụ về cách một hình chữ nhật có thể trông như thế nào.

Lưu ý: Các chương trình chỉnh sửa nâng cao, như Adobe Photoshop, cung cấp các hình dạng khác như hình tròn và hình elip.

2. Khi đề cập đến HTML, thẻ được sử dụng để chỉ định một khu vực có chứa văn bản cuộn.

Đánh dấu, cuộn, chọn, điều khoản phần mềm, thẻ