L2TP (Giao thức đường hầm lớp 2) là gì?

Viết tắt của Giao thức đường hầm lớp 2, L2TP là giao thức đường hầm, lớp phiên, sử dụng cổng UDP 1701 trên VPN (mạng riêng ảo). Nó không bao gồm bất kỳ mã hóa nào và dựa vào các phương pháp khác để cung cấp bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu, chẳng hạn như IPsec.

L2TP có thể được sử dụng như một cơ chế đường hầm để bán lại kết nối ADSL bởi các nhà cung cấp cáp và bởi các công ty cung cấp kết nối cho nhân viên của họ từ bên ngoài văn phòng.

Viết tắt máy tính, thuật ngữ mạng, giao thức