Điểm Klout là gì?

Điểm số Klout là thước đo hoạt động của người dùng và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Điểm số là một con số từ 1 đến 100, là tổng hợp của hoạt động truyền thông xã hội của người dùng, bao gồm kích thước của mạng người dùng và hoạt động của họ trên các mạng đó. Các mạng truyền thông xã hội bao gồm các trang web như Facebook, Twitter, Google+ và LinkedIn. Dữ liệu bổ sung được lấy từ sử dụng và đóng góp của Wikipedia và Instagram. Dữ liệu được tổng hợp và điểm số được xác định, sau đó người dùng có thể sử dụng để xác định thứ hạng ảnh hưởng xã hội của họ trên Internet.

Điểm số Klout được kết hợp bởi Klout, Inc. Công ty có trang web riêng, cũng như một ứng dụng di động. Công ty được thành lập bởi Joe Fernandez và Binh Tran vào tháng 9 năm 2009. Thành công ban đầu của công ty và hệ thống điểm số Klout của họ đã thúc đẩy Microsoft đầu tư vào Klout vào tháng 9 năm 2012, công cụ tìm kiếm Bing của họ tiếp cận công nghệ ảnh hưởng của Klout. Khoản đầu tư của Microsoft cũng cho phép Klout sử dụng dữ liệu tìm kiếm của Bing cho thuật toán chấm điểm của họ.

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2018, Klout ngừng hoạt động.

Điều khoản Internet, mạng xã hội