Keycap là gì?

Keycap là mô tả của khóa thực tế trên bàn phím máy tính để bàn tiêu chuẩn. Keycaps cho phép dễ dàng xem văn bản trên bàn phím cũng như các phím dễ sử dụng. Keycaps có sẵn trong màu trắng. Tuy nhiên, chúng cũng có sẵn trong các màu như đen, xám, xanh, đỏ, nâu, và nhiều hơn nữa.

Điều khoản bàn phím