CNTT là gì?

CNTT có thể đề cập đến bất kỳ điều nào sau đây:

1. Viết tắt của công nghệ thông tin và truyền thông, CNTT tương tự như CNTT (công nghệ thông tin). Tuy nhiên, một điểm khác biệt của CNTT là nó bao gồm tập trung vào truyền thông hợp nhất và tích hợp viễn thông cho khả năng lưu trữ và truyền thông tin.

Được sử dụng lần đầu tiên vào những năm 1980, CNTT trở nên phổ biến như một thuật ngữ vào năm 1997 khi nó được sử dụng trong một báo cáo cho chính phủ Anh bởi Dennis Stevenson.

2. CNTT là từ viết tắt đôi khi được sử dụng cho công ty Máy tính và Tab Tab quốc tế .

Thuật ngữ kinh doanh, Từ viết tắt máy tính, Kiến thức máy tính, CNTT, Thuật ngữ mạng, Viễn thông