Google Chromebook và Chrome OS là gì?

Google Chromebook và Chrome OS lần lượt là một máy tính và hệ điều hành, được phát triển bởi Google. Chromebook là máy tính xách tay hoặc máy tính xách tay chạy hệ điều hành Google Chrome. Nó bắt đầu được bán vào ngày 15 tháng 6 năm 2011. Chromebook khác với các máy tính xách tay khác vì chúng yêu cầu Internet, rẻ hơn và chạy hầu hết mọi thứ từ đám mây.

Google Chrome OS là một hệ điều hành dựa trên Linux được Google phát triển để hoạt động độc quyền với các ứng dụng web trực tuyến. Sau khi phát triển ban đầu vào ngày 7 tháng 7 năm 2009, Google đã biến hệ điều hành này thành một dự án nguồn mở với tên Chromium vào ngày 19 tháng 11 năm 2009. Chỉ có thể chạy Chrome OS trên máy tính được thiết kế cho Chrome OS máy tính được thiết kế cho Windows hoặc các hệ điều hành khác.

Máy tính xách tay 2 trong 1, Chrome, Điều khoản phần cứng, Linux