Nhắm mục tiêu theo địa lý là gì?

Nhắm mục tiêu theo địa lý là một hình thức quảng cáo Internet tiếp thị quảng cáo trực tiếp đến người dùng bằng cách đề cập đến thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia của họ trong quảng cáo. Ví dụ: nếu bạn sống ở Salt Lake City, Utah, quảng cáo có thể nói "Nhấp vào đây để tìm người độc thân ở Salt Lake City Utah". Quảng cáo được nhắm mục tiêu theo địa lý tạo ra một TLB tốt hơn vì quảng cáo dường như được cá nhân hóa nhiều hơn.

Quảng cáo, thuật ngữ Internet, kỹ thuật che giấu IP, SEO