Quy trình bốn màu là gì?

Quy trình bốn màu là một quy trình in mà chỉ có bốn màu khác nhau (đen, lục lam, đỏ tươi và vàng) được sử dụng để in tất cả các màu. Hầu hết các máy in phun sử dụng quy trình này để in.

Điều khoản in