Cổng song song nâng cao (EPP) là gì?

Viết tắt của Cổng song song nâng cao, EPP là chế độ cổng song song hoạt động nhanh gần gấp đôi so với các chế độ trước đó và có thể truyền dữ liệu giữa thiết bị ngoại vi và máy tính cùng một lúc.

Chế độ cổng song song này được phát triển lần đầu tiên vào năm 1991 bởi Intel, Xircom và Zenith, cùng loại ECP (cổng khả năng mở rộng) đang được Microsoft và Hewlett-Packard phát triển. EPP là cổng 8 bit phổ biến cho nhiều máy tính xách tay và hoạt động gần với tốc độ bus của ISA và có thể đạt tốc độ truyền lên tới 1 đến 2 MB / giây dữ liệu.

Phiên bản EPP 1.7 được phát hành vào năm 1992 và sau đó được điều chỉnh theo tiêu chuẩn IEEE 1284. Tất cả các tính năng bổ sung được điều chỉnh theo tiêu chuẩn IEEE.

Phiên bản EPP 1.9 không bao giờ tồn tại.

Từ viết tắt máy tính, ECP, Cổng song song, Thuật ngữ in