El Torito là gì?

Được phát triển bởi IBM và Phoenix Technologies, El Torito là tiêu chuẩn để tạo CD có thể khởi động trên các máy tính tương thích IBM. Để đĩa El Torito hoạt động, máy tính phải có ổ đĩa El Torito IDE / SCSI tương thích và BIOS bo mạch chủ tương thích hoặc BIOS SCSI.

Khi khởi động từ đĩa CD El Torito, nếu đĩa được tạo bằng hình ảnh đĩa mềm, CD sẽ trở thành ổ A: và đĩa mềm trở thành ổ B :. Một đĩa El Torito cũng có thể được tạo bằng hình ảnh ổ cứng. Khi điều này được thực hiện, ổ C: trở thành ổ đĩa và tất cả các phép gán ký tự ổ đĩa khác được nâng cao một chữ cái.

Điều khoản CD, Tiêu chuẩn