Daemon là gì?

Thuật ngữ Unix và Linux mô tả một chương trình chạy tự động mà không yêu cầu bất kỳ tương tác người dùng nào. Daemon được thiết kế để giúp người dùng bằng cách thực hiện các tác vụ thường được thực hiện, chẳng hạn như kiểm tra e-mail hoặc trong trường hợp máy chủ web chạy trình nền HTTP.

Ví dụ: httpd (Daemon Giao thức truyền siêu văn bản) chạy trong nền của máy chủ web dưới nhiều nền tảng, bao gồm cả Apache, CERN và các nền tảng khác. Nó chờ đợi và trả lời các yêu cầu được thực hiện qua HTTP, cung cấp các trang web và các tệp khác khi cần. Nếu bạn đang chạy một máy chủ web và chạy lệnh hàng đầu, bạn sẽ thấy các yêu cầu httpd khi chúng được thực hiện trên máy chủ.

Tác nhân, Quá trình nền, Điều khoản hệ điều hành, Dịch vụ, TSR