COPPA là gì?

COPPA có thể đề cập đến bất kỳ điều nào sau đây:

1. Viết tắt của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, COPPA có hiệu lực vào ngày 21 tháng 4 năm 2000 và là một đạo luật của Hoa Kỳ đối với các trang web không thu thập thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi. COPPA giúp bảo vệ quyền riêng tư của trẻ dưới tuổi bằng cách hạn chế đứa trẻ không có sự cho phép của cha mẹ hoặc không cho phép đứa trẻ đó truy cập trang vì nó thu thập dữ liệu.

Thông tin bổ sung về COPPA và cách tuân thủ hành động này có sẵn trên trang bên dưới.

2. Viết tắt của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của California, COPPA là luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2004 tại California, Hoa Kỳ. Nó yêu cầu các trang web thương mại thu thập thông tin cá nhân từ cư dân California để cung cấp chi tiết về cách thông tin được thu thập và sử dụng.

CDA, Viết tắt máy tính, FTC, ICRA, Điều khoản Internet, Điều khoản bảo mật