Công cụ phân tích là gì?

Động cơ phân tích là một cỗ máy, lần đầu tiên được đề xuất bởi Charles Babbage vào năm 1837, được coi là khái niệm cho máy tính cơ học nói chung đầu tiên. Thiết kế có ALU (Đơn vị logic số học) và cho phép điều khiển luồng chương trình cơ bản. Nó được lập trình bằng cách sử dụng thẻ đục lỗ (lấy cảm hứng từ máy dệt Jacquard. Nó cũng có bộ nhớ tích hợp. Vì những lý do này, các nhà sử học coi đó là khái niệm thiết kế đầu tiên của máy tính đa năng.

Thật không may, vì thiếu kinh phí, Công cụ phân tích không bao giờ được chế tạo trong khi Babbage còn sống. Mãi đến năm 1910, Henry Babbage, con trai út của Charles Babbage, mới có thể hoàn thành một phần của cỗ máy này có thể thực hiện các tính toán cơ bản.

Trong khi Charles Babbage đang thiết kế Công cụ phân tích của mình, một thiết bị tương tự cũng được phát triển bởi Percy Ludgate, người có máy sử dụng phép nhân thay vì bổ sung.

Lịch sử máy tính, Công cụ khác biệt, Thuật ngữ phần cứng, Máy dệt Jacquard