Dấu Accent là gì?

Dấu trọng âm là các ký hiệu được sử dụng trên các chữ cái, thường là nguyên âm, để giúp nhấn mạnh cách phát âm của một từ. Dấu trọng âm thường được tìm thấy trong các ngôn ngữ như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Nhiều người dùng nói tiếng Anh bỏ qua dấu trọng âm và hiếm khi sử dụng chúng; có vẻ như hầu hết người dùng chỉ phải sử dụng dấu trọng âm trên từ "résumé."

Mẹo: Trong Microsoft Windows, bạn có thể sử dụng công cụ bản đồ ký tự để nhập dấu trọng âm trong các chương trình có thể không có công cụ riêng để chèn các chữ cái có dấu trọng âm.

Trích dẫn lại, Phông chữ, Thuật ngữ typography