Không thể đọc đĩa mềm

Vấn đề này thường được gây ra bởi một đĩa mềm xấu. Hãy thử thay thế đĩa mềm trong máy tính. Nếu các đĩa khác có thể được đọc trong máy tính thì có khả năng là một đĩa mềm.

Nếu đĩa mềm chứa thông tin hoặc thông tin có giá trị chỉ có thể tìm thấy trên đĩa này, hãy thử đọc đĩa trong máy tính khác. Nếu đĩa mềm hoạt động trong máy tính, vẫn có thể có lỗi trên đĩa. Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép nội dung của đĩa vào ổ cứng để sao lưu và thử sử dụng đĩa mềm thay thế để truyền thông tin.

Ổ đĩa mềm không tốt

Nếu không có đĩa mềm nào có thể được đọc trong máy tính, nhưng các máy tính khác đọc được đĩa mềm, hãy chạy qua xử lý sự cố ổ đĩa mềm.

Phục hồi dữ liệu

Nếu thông tin này là thông tin có giá trị không thể bị mất và không được lưu trữ ở bất kỳ nơi nào khác, bạn có thể muốn xem xét dịch vụ khôi phục dữ liệu cho các tệp bị mất hoặc bị xóa.