Đồ họa Bitmapped là gì?

Đồ họa bitmap là một hình ảnh kỹ thuật số trong đó mỗi pixel được biểu thị bằng một số bit được đặt.

Bitmapping so với đồ họa vector

Không giống như một đồ họa vector, được hiển thị theo các công thức toán học có thể mở rộng theo bất kỳ kích thước nào, một đồ họa bitmap bị mất chất lượng khi thu nhỏ. Khi được thu nhỏ, các pixel của đồ họa bitmap phải được nội suy, có thể tạo ra hình ảnh mờ. Khi thu nhỏ lại, các pixel của đồ họa bitmap phải được ghép lại, dẫn đến mất dữ liệu hình ảnh.

Nói chung, đồ họa vector phù hợp nhất cho tác phẩm nghệ thuật bao gồm các hình dạng hình học, chẳng hạn như logo hoặc bản vẽ kỹ thuật số và đồ họa bitmap phù hợp nhất cho hình ảnh chụp ảnh.

Bitmap, Jaggies, Raster, Video thuật ngữ