Modem cũ và card mạng không hoạt động trong Windows XP

Mẹo: Thẻ mở rộng nội bộ cũ hơn không phải là Plug-and-Play không được hỗ trợ trong bất kỳ phiên bản Microsoft Windows XP nào và do đó không được tự động phát hiện và cài đặt.

Tải trình điều khiển Windows mới nhất

Xem nhà sản xuất thẻ mở rộng có cung cấp trình điều khiển Windows XP không.

  • Trình điều khiển modem máy tính.
  • Trình điều khiển mạng máy tính.

Mua thẻ mở rộng mới

Nếu không có trình điều khiển Windows XP, chúng tôi khuyên bạn nên mua thẻ mở rộng mới.