Nó có phải là một tội ác để tạo ra một virus máy tính?

Không. Việc tạo ra virus máy tính, Trojan hoặc phần mềm độc hại là không trái pháp luật. Tuy nhiên, nếu vi-rút hoặc phần mềm độc hại đó lây lan sang các máy tính bổ sung do cố ý hoặc do nhầm lẫn, bạn đã vi phạm luật pháp và bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra.