Cách ghi tập tin và thư mục

Thỉnh thoảng, người dùng có thể thấy mình muốn ngăn chặn bất kỳ ai, kể cả chính họ, chỉnh sửa hoặc vô tình xóa một tệp vì nó chứa thông tin quan trọng. Thực hiện theo các bước bên dưới để bật hoặc tắt bảo vệ ghi trên (các) tệp hoặc thư mục.

Viết quy trình bảo vệ

  1. Mở Windows Explorer bằng cách nhấn phím Windows + E trên bàn phím của bạn.
  2. Điều hướng đến vị trí của (các) tệp hoặc thư mục bạn muốn bảo vệ.
  3. Chọn và bấm chuột phải vào tệp, thư mục hoặc nhóm tệp, sau đó chọn Thuộc tính từ menu thả xuống xuất hiện.

  1. Trong cửa sổ Thuộc tính tệp, trong tab Chung, hãy chọn hộp cho Chỉ đọc hoặc Chỉ đọc (Chỉ áp dụng cho các tệp trong thư mục này) ở gần cuối.
  2. Nhấp vào nút OK để lưu cài đặt mới.

Mẹo: Để tắt bảo vệ ghi, hãy lặp lại các hướng dẫn này, nhưng bỏ chọn hộp trong bước 4.