Trạng thái chờ là gì?

Tạm dừng trong đồng hồ của bộ xử lý trong khi nó chờ dữ liệu, trạng thái chờ thường xuyên xảy ra khi bộ xử lý của máy tính có tốc độ xung nhịp cao hơn các thành phần khác, chẳng hạn như bộ nhớ. Một trạng thái chờ chung là không đáng chú ý; tuy nhiên, một số có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể.

Điều khoản CPU