Hội nghị truyền hình là gì?

Quá trình thực hiện cuộc gọi hội nghị hoặc cuộc họp qua đường dây điện thoại hoặc đường truyền dữ liệu được kết nối với nhiều địa điểm riêng biệt. Hội nghị từ xa thường được quản lý tại một điểm trung tâm và mỗi người dùng hoặc địa điểm muốn tham gia cuộc gọi phải quay số vào điểm trung tâm đó.

Điều khoản kinh doanh, Hội thảo trên web