Hướng dẫn phong cách là gì?

Hoặc được gọi là hướng dẫn về phong cách, sách phong cách hoặc hướng dẫn phong cách, hướng dẫn phong cách là một bài viết, sách, PDF hoặc trang web với một danh sách các quy tắc và cách sử dụng giúp hướng dẫn các nhà văn.

Hướng dẫn phong cách điển hình cung cấp một cái nhìn tổng quan về ngữ pháp cơ bản, dấu câu, định dạng, cách sử dụng, tiêu chuẩn và thuật ngữ để giúp đảm bảo một hình thức viết phù hợp.

Hướng dẫn phong cách trực tuyến

Dưới đây là danh sách các hướng dẫn phong cách khác nhau có sẵn qua một trang web trực tuyến, PDF hoặc dưới dạng sách.

Điều khoản kinh doanh, Tiêu chuẩn, Phong cách, Biểu định kiểu