Tốc độ là gì?

Một tính năng có sẵn với Intel Pentium III, Pentium III Mobile và sau đó là bộ xử lý di động Intel để điều khiển các tính năng của bộ xử lý thông qua phần mềm để giảm tốc độ của nó. Bằng cách giảm tốc độ chung của bộ xử lý, nó giúp tiết kiệm năng lượng và giảm nhiệt do bộ xử lý tạo ra, giúp tiết kiệm pin.

Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm hoặc trình điều khiển liên quan đến SpeedStep cho máy tính của bạn chạy các phiên bản Microsoft Windows 2000 trở về trước, bạn phải liên hệ với nhà sản xuất máy tính. Intel không cung cấp bất kỳ phần mềm nào cho tính năng này.

Điều khoản pin, Tốc độ đồng hồ, Điều khoản CPU, EIST, PowerNow!, Điều khoản năng lượng