Đánh hơi là gì?

Một sniffer gói là một tiện ích đã được sử dụng kể từ khi phát hành Ethernet ban đầu. Việc đánh hơi gói cho phép các cá nhân nắm bắt dữ liệu khi nó được truyền qua mạng. Kỹ thuật này được sử dụng bởi các chuyên gia mạng để chẩn đoán các sự cố mạng và bởi người dùng độc hại để thu thập dữ liệu không được mã hóa, như mật khẩu và tên người dùng. Nếu thông tin này được ghi lại trong quá trình, người dùng có thể truy cập vào hệ thống hoặc mạng.

Làm thế nào tôi có thể tự bảo vệ mình?

Để giữ bí mật thông tin, hãy sử dụng các kết nối được mã hóa. Bạn cũng có thể xem xét mã hóa tất cả dữ liệu nhạy cảm được gửi qua Internet hoặc mạng (ví dụ: e-mail). Ví dụ: e-mail có thể được mã hóa bằng PGP, bất kỳ ai vẫn sử dụng Telnet nên cân nhắc sử dụng SSH thay thế và thay vì FTP, bạn có thể sử dụng SFTP.

Internet, Điều khoản mạng, Trình quét cổng, Chế độ lăng nhăng, Điều khoản bảo mật, Wireshark