SACD (Super Audio CD) là gì?

Viết tắt của Super Audio CD, SACD là một loại đĩa âm thanh đặc biệt chỉ đọc và có khả năng giữ thời gian phát âm thanh nhiều hơn so với CD tiêu chuẩn. Âm thanh có thể được mã hóa bằng âm thanh nổi hoặc âm thanh vòm, cung cấp chất lượng âm thanh cao hơn so với CD âm thanh tiêu chuẩn. SACD có cùng kích thước vật lý với CD tiêu chuẩn và trông giống như CD tiêu chuẩn, nhưng có mật độ của DVD và có thể là một lớp hoặc hai lớp như DVD.

Được giới thiệu vào năm 1999, Sony và Philips Electronics đã phát triển SACD như một nỗ lực chung. SACD có tốc độ lấy mẫu lên tới 2.8224 MHz, nhanh hơn 64 lần so với CD âm thanh tiêu chuẩn. Nó cũng có thể truyền dữ liệu âm thanh với tốc độ không nén 5, 6 Mbit / s. Một SACD lai có khả năng chơi trong một máy nghe nhạc CD tiêu chuẩn, nhưng không phải tất cả các SACD đều có sẵn với một lớp lai.

Thuật ngữ CD, từ viết tắt máy tính