RTSP (Giao thức truyền phát thời gian thực) là gì?

Viết tắt của Giao thức truyền phát thời gian thực, RTSP là một tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm soát dữ liệu phát trực tuyến (như âm thanh và video) trên Internet.

Từ viết tắt máy tính, thuật ngữ mạng, giao thức, truyền phát