Mạnh mẽ là gì?

Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một thiết bị ngoại vi phần cứng, thiết bị phần cứng hoặc khả năng phần mềm để chịu được các tình huống khác nhau mà không bị lỗi hoặc hỏng. Sự mạnh mẽ của một sản phẩm thường được xác định bằng sự kiểm tra nghiêm ngặt của công ty sản xuất hoặc phát triển sản phẩm.

Điều khoản phần cứng, Điều khoản phần mềm, Thời gian hoạt động