Khu vực in là gì?

Khu vực in có thể đề cập đến bất kỳ sau đây:

1. Trong bảng tính, vùng in là một phần được chỉ định của bảng tính sẽ được in, điều này hữu ích nhất khi bạn in một phần hoặc nhóm ô nhất định.

Bạn có thể đặt Vùng in bằng cách tô sáng các ô bạn muốn đưa vào, sau đó chuyển đến tab Bố cục trang . Trong nhóm chức năng Thiết lập trang, bấm vào tùy chọn Vùng in, sau đó bấm Đặt vùng in . Khi bạn in bảng tính đi về phía trước, chỉ khu vực in đó sẽ được in. Bạn có thể thêm các ô bổ sung bằng cách chọn các ô bạn muốn thêm, sau đó lặp lại các bước trên. Để xóa vùng in, thay vì nhấp vào Đặt vùng in, bấm vào Xóa vùng in .

2. Các chương trình khác cho phép bạn in khu vực đã chọn . Đánh dấu văn bản hoặc các đối tượng khác mà bạn muốn in và chọn In chọn hoặc Chọn từ menu in xuất hiện.

Vùng có thể in, Điều khoản phần mềm, Bảng tính, Điều khoản bảng tính