Danh sách phát là gì?

Nhiều ứng dụng phần mềm phát lại âm thanh và các thiết bị điện tử có danh sách phát. Danh sách phát là danh sách các bài hát hoặc tệp âm thanh được thiết lập theo mặc định, trong trường hợp đĩa CD âm thanh hoặc do người dùng thiết lập. Người dùng có thể thêm các bài hát vào danh sách phát và sau đó phát tất cả các bài hát trong danh sách phát theo thứ tự xuất hiện hoặc theo thứ tự ngẫu nhiên, tùy thuộc vào khả năng và tùy chọn của ứng dụng hoặc thiết bị được chọn.

Nhiều thiết bị nghe nhạc MP3, như iPod, cũng như điện thoại thông minh và máy tính bao gồm một ứng dụng âm thanh được tải sẵn với tính năng danh sách phát. Nếu không có ứng dụng nào được tải sẵn, người ta thường có thể tải xuống một bản cài đặt miễn phí hoặc chi phí thấp. Các ứng dụng âm thanh phổ biến cho máy tính bao gồm iTunes, Windows Media Player, VLC và WinAmp. Các thiết bị nghe nhạc MP3 thường có phần mềm độc quyền riêng được cài đặt để sử dụng. Điện thoại thông minh cung cấp nhiều ứng dụng có thể phát lại MP3. Hầu hết, nếu không phải tất cả, các ứng dụng này sẽ có danh sách phát để người dùng tạo danh sách bài hát của riêng họ để phát và theo thứ tự họ thích.

Điều khoản âm thanh