Phdisk là gì?

Phdisk là một tiện ích đĩa được sử dụng với các máy tính xách tay giúp lưu thông tin đang được sử dụng vào phân vùng ngủ đông ổ cứng nếu máy tính hết điện. Phdisk cho phép người dùng tắt máy tính của họ để chuyển đổi pin hoặc kết nối thiết bị cầm tay với tường mà không mất bất cứ thứ gì hiện đang chạy. Ngày nay, các tệp đang được sử dụng thay cho phân vùng ngủ đông vì các vấn đề khác nhau gây ra bởi phân vùng.

Điều khoản ổ cứng, HDPREP