MPEG-2 là gì?

MPEG-2, còn được gọi là MPEG2, là một tiêu chuẩn codec âm thanh và video được xuất bản bởi Nhóm chuyên gia hình ảnh chuyển động. Nó là codec được sử dụng để nén video và DVD phát sóng kỹ thuật số. Các tệp phương tiện được mã hóa bằng codec MPEG-2 thường có các phần mở rộng tệp .mpa, .mpg, .mpeg, .m2v, .mp2 hoặc trong một số trường hợp, .mp3 .

Âm thanh, MPEG, Điều khoản phần mềm, Video